‘O Iribio’ denuncia á explotación mineira de Cementos Cosmos ante a Policía Autonómica

A asociación vén de informar sobre o incumprimento dos requisitos e condicións de obrigado cumprimento que establece a licencia outorgada a nivel municipal e a total inacción do Concello de Triacastela para facelas cumprir.

Aínda que a citada autorización activouse o pasado 1 de agosto, non foi ata 12 días despois e tras abondosas dificultades impostas polo Concello que ‘O Iribio’ puido consultar o expediente de maneira completa, a partires do que, tras a análise detida do texto, solicitou á autoridade municipal a inmediata paralización da actividade de Cementos Cosmos na canteira de Vilavella ao constatar o flagrante incumprimento da filial de Votorantim dos condicionantes impostos ás tarefas mineiras.

A licenza establece que determinadas cuestións son previas ao reinicio da actividade extractiva. Entre elas están diversas autorizacións previas da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que aínda non foran concedidas, como a autorización para o vertido de augas no cauce do río de Teixido, a preceptiva autorización para actividades e obras dentro do Dominio Público Hidráulico, un proxecto que contemple medidas estabilizadoras de taludes, un proxecto para sistemas de drenaxe e depuración das augas de escorrentía ou a execución dun expediente sancionador pola afectación directa de Cementos Cosmos ao dominio público hidráulico. Doutra banda, a licenza municipal tamén esixe a presentación na Dirección Xeral de Patrimonio Cultural dun «Plano de protección e conservación do xacemento arqueolóxico da Cova de Eirós», por agora inexistente, ao igual que un novo proxecto de explotación que se axuste aos criterios de protección do Camiño de Santiago, que deberá ser verificado e autorizado por dito organismo.

Instalacións de Cementos Cosmos en Triacastela

Instalacións de Cementos Cosmos en Triacastela

Dende a Asociación ‘O Iribio’ solicitouse ao Concello de Triacastela o exercicio efectivo das súas competencias en materia urbanística, esixindo o cumprimento do disposto na Lei do Solo (Lei 9/2002 e sucesivas modificacións) e no Regulamento de Disciplina Urbanística (Decreto 28/1999) que obriga á suspensión inmediata das actividades que non se axusten ao disposto na licenza municipal, a incoar un expediente de reposición da legalidade e a adoptar medidas cautelares coa a suspensión dos subministros de auga, electricidade, telefonía e incluso o precintado das instalacións en caso de reincidencia. Legalmente, estas son medidas de aplicación inmediata que a alcaldía tería que executar de oficio nun prazo máximo de 24 horas.

Sen embargo, a alcaldesa de Triacastela, Olga Iglesias Fontal, desatende a petición da asociación e segue a permitir a actividade mineira de Cementos Cosmos en condicións de ilegalidade, ao non axustarse ao que ela mesma dispuxo días antes.

DENUNCIA ANTE A POLICÍA AUTONÓMICA

Ante esta situación, o día 18 de agosto ‘O Iribio’ denunciou os feitos diante da Policía Autonómica de Lugo, á que corresponden as competencias de ámbito urbanístico como a a inspección das actividades sometidas á ordenación ou disciplina da Comunidade Autónoma, neste caso o incumprimento do disposto na licenza municipal.

A día de hoxe, a policía autonómica inspeccionou as actividades de Cementos Cosmos en Triacastela, e entregóuselle por parte da asociación diversa documentación para axuntar a dita denuncia.

Dende a Asocciación Socio-Cultural O Iribio denunciamos o constante trato de favor das institucións públicas a Cementos Cosmos ao permitirlle todo tipo de ilegalidades mediante políticas de «feitos consumados» nas que denuncias, demandas de inspeccións e peticións de información constantemente son desatendidas.

Triacastela, 20 de agosto de 2014

 

 

 

Colectivos de ContraMINAcción recorren a licenza outorgada a Cementos COSMOS.

Dous colectivos integrados en ContraMINAcción presentaron xa cadanseu recurso de reposición contra a licenza concedida polo Concello, solicitando a súa suspensión inmediata. Nos vindeiros días presentaranse novos recursos por parte de outros colectivos da nosa Rede.

Nos recursos, presentados polos colectivos Cova Crea e Petón do Lobo, exíxese a suspensión inmediata da licenza concedida á empresa Cementos Cosmos, así como a revisión da mesma, por entender que reviste o carácter de acto administrativo nulo de pleno dereito.
Desde os colectivos alegantes explican que o recoñecemento administrativo por parte da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, limítase ao proxecto de explotación e plan de restauración vixente a 1 de xaneiro de 2003, non podendo ser obxecto de recoñecemento administrativo as ampliacións ou modificacións posteriores a esa data.

Aldea de Castiñeiro, en Triacastela

Aldea de Castiñeiro, en Triacastela

Ao tratarse dun proxecto diferente do anteriormente aprobado (distinto nome, distintas concesións, maior envergadura, maiores impactos e incluso distinto tipo de recursos a explotar), precisaría, para ser levado a cabo conforme a lexislación vixente, da correspondente avaliación ambiental, así como da análise dos impactos directos e indirectos da actividade na área na que se desenvolve. Así pois, non se trata dunha simple regularización dunha actividade extractiva xa existente.

Desde ContraMINAcción queremos recordar á opinión pública que a explotación en cuestión atópase enriba da Cova de Eirós, onde se fixeron importantísimos achádegos arqueolóxicos, sendo considerada unha auténtica xoia da arte rupestre, ata o punto de ser bautizada como a “Atapuerca galega”.

As actividades mineiras danan gravemente este xacemento arqueolóxico, producindo filtracións de auga que danan as pinturas, así como as voaduras e detonacións no seu entorno inmediato, como o propio departamento de Patrimonio Cultural recoñece, a pesar de informar favoravelmente permitindo detonacións a só 50 metros da Cova de Eirós.

Tamén é necesario lembrar que esta mina se encontra sobre o leito fluvial do rio de Teixido, en Rede Natura nun ámbito con varias ducias de especies protexidas, no ámbito de protección do Camiño de Santiago, e afecta cinco aldeas e as vías de comunicación entre elas. A pesar diso, foi outorgada unha licenza sen avaliación dos impactos dun xeito totalmente irregular no procedemento e contra o máis elemental senso común.

Os colectivos Cova Crea e Petón do Lobo, ademais da nulidade da licenza, solicitan como medida preventiva, dada a importancia histórica desta parte do noso patrimonio, a paralización inmediata da explotación e a suspensión da autorización para o exercicio da actividade.

Outros colectivos integrados na rede ContraMINAcción preparan novos recursos de reposición que irán presentando nos vindeiros días.

ContraMINAcción exixe a paralización da actividade de Cementos Cosmos

A Asociación Socio-Cultural O Iribio, en representación da plataforma ContraMINAcción, vén de exixir hoxe, día 13 de agosto, ao Concello de Triacastela a paralización inmediata de calquera actividade na mina a ceo aberto de Cementos Cosmos en Triacastela, dando un prazo de 24 horas para que a alcaldesa de Triacastela, Olga Iglesias Fontal, tamén deputada no Congreso en Madrid, actúe nese senso en exercicio das súas competencias e evite as actividades ilegais que esta empresa está a realizar.
cosmos
Cementos Cosmos levaba 10 meses coa súa actividade paralizada en dita explotación mineira despois que dita asociación tivese denunciado e exixido a paralización inmediata por carecer de licenza urbanística municipal. Non obstante, no pasado día 1 de agosto, a alcaldesa de Triacastela outorgou dita licenza, e nese mesmo día, Cosmos reiniciou a súa actividade, a un ritmo frenético, traballando fins de semana incluídos, mentres o Concello de Triacastela nos impedía o acceso ao documento da licenza. Finalmente conseguimos acceder a el, e comprobar como contén diversos requisitos e condicións de obrigado cumprimento, varios deles previos ao reinicio de dita actividade, que Cosmos está a incumprir, motivo polo cal demandamos a paralización inmediata da actividade.

Ademais disto, o outorgamento desta licenza é un escándalo, nun procedemento cheo de irregularidades, ilegalidades, contradicións e indicios de prevaricación, saltando calquera avaliación ambiental, nun lugar onde é unha auténtica barbaridade a autorización dunha explotación mineira, polo que xa anunciamos que será recorrida demandando a súa anulación.

A concesión mineira «Don Isidro nº6043», de 11 cuadrículas en recursos C) que posúe Cementos Cosmos en Triacastela despois dun escuro proceso de reclasificación durante a etapa de Fernando Blanco como conselleiro de Industria nunha trapallada sen precedentes, está sobre 5 aldeas, corta vías de comunicación, usurpa monte comunal, etc … todo con o beneplácito das diferentes administracións, que sempre actuaron e continúan a actuar ao servizo dos intereses de Cementos Cosmos e contra os veciños de Triacastela. Alén diso, esta mina a ceo aberto, cun impacto paisaxístico brutal, está en plena Rede Natura, no LIC Ancares-Courel, nunha área onde se documentan ducias de especies protexidas e hábitats de altísimo valor, pero esta concesión foi outorgada sen avaliación ambiental, e agora a licenza municipal tamén é outorgada sen calquera avaliación ambiental, coa permisividade da Consellaría de Medio ambiente.

Está sobre un cauce fluvial, afectando aínda o Domínio Público Hidráulico tamén doutro río, cun expediente sancionador sen executar por parte da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que inicialmente emitiu informe desfavorável no pasado mes de xuño alertando de mais dunha ducia de ilegalidades, pero que inexplicablemente emitiu o mesmo informe dicindo o mesmo, só que informando favoravelmente no pasado 16 de xullo.

Dita explotación mineira está fisicamente sobre o xacemento arqueolóxico da Cova de Eirós, danando gravemente o centenar de pinturas rupestres debido a filtracións de auga ao ter sido retirada a capa de terra e rocha sobre ela, amais de ter destruído xa outra cova similar e ameazar coa destrución física outras tres aínda sen estudar.

A pesar da modificación en 2012 da delimitación e da área de protección do Camiño de Santiago ao seu paso ao pé desta explotación mineira, o impacto paisaxístico que ten desde el durante moitos quilómetros é tan brutal, que o Comité Asesor do Camiño de Santiago manifesta a incompatibilidade desta actividade extractiva cos valores patrimoniais do Camiño de Santiago, o cal non impediu que Juan Antonio Naveira Seoane, subdirector xeral de Protección do Patrimonio Cultural fixera ouvidos xordos e emitise informe favorável ao outorgamento desta licenza municipal.

Poderíamos continuar a citar e describir os atentados contra os valores patrimoniais, ambientais, culturais, económicos e sociais da zona que supón esta explotación mineira, non obstante, o que aquí denunciamos é o constante e absoluto asoballamento que esta administración ao servizo das empresas mineiras permite, autoriza e até promove, e a destrución irreversível que estas prácticas mafiosas producen.

Estas desfeitas promovidas por depredadores sen escrúpulos e os fieis lacaios ao seu servizo na administración destrúen irreversivelmente un valioso tesouro e o noso futuro, sendo preciso pararlles os pés dunha vez por todas.

 

22 de Xullo 2014- Día Mundial contra a Megaminería

O Movemento Mesoamericano contra o modelo extractivo mineiro, convoca a tódalas comunidades afectadas polo extractivismo a unha xornada de loita arredor do día 22 de xullo, día mundial contra a megaminaría.

Desde ContraMINAcción queremos facernos eco desta convocatoria, xa secundada por movementos antiminaría de diversos países, como Arxentina, México, Francia ou Perú, e reproducimos a convocatoria que podedes ler no blogue do Movemento Mesoamericano.

“Novamente este ano convócase a xornada internacional de loita contra a megaminaría en defensa da vida e da auga. Diremos alto e forte, coas nosas actividades, as nosas manifestacións, concentracións, festivais, NON á minaría contaminante, NON á utilización de tóxicos que contaminan a auga, o aire e os solos, NON ás mega-minas que xeran cada ano centenares de millóns de toneladas de refugallos tóxicos, cuxo impacto destrutor se mide en séculos; NON á minaría a ceo aberto que destrúen ecosistemas, zonas agrícolas ou bosques, que arrasa coa nosa selva, que derrete os grlaciares, que provoca patoloxías incurables e deixa en herdanza paisaxes luares; NON ás minas subterráneas que fan brotar desde as entranas da terra elementos radioactivos, tóxicos e canceríxenos, e matan a lume lento ou vivo a miles de labregos, transformados en mineiros por obriga; NON á violencia, a miseria e as desigualdades que acompañan a extensión sen fin das “zonas de sacrificio”; NON á cobiza, ao produtivismo a ultranza e ao consumismo desaforado quenos fan crer que non hai alternativa, NON Á MEGAMINARÍA, AO EXTRACTIVISMO E AO SEU MUNDO.

Chamamos a todo o mundo a unirse e realizar todo tipo de manifestacións para chamar a atención das nosas poboacións, tantas veces mal informadas ou desinformadas; para defender tamén a tódalas persoas que desde o ambientalismo arriscan a súa vida por un desexo común e de maneira xenerosa, a tódalas persoas loitadoras, para manifestar a nosa solidariedade coas vítimas da megaminaría, aquí e acolá. Manifestémonos, informemos, organicemos a resistencia.

Esta convocatoria non está baixo bandeira política algunha, e é profunda e esencialmente unha mostra de resistencia pacífica. As mobilizacións son autoxestionadas.

Unamos as nosas loitas! Abracemos as nosas loitas!

ARXENTINA, FRANCIA, MEXICO, PERÚ – e seguimos sumando

*Enviar as adhesións e anuncios de mobilizacións a contact@aldeah.org, para difundilos e publicalos nesta páxina.*

Primeiras mobilizacións (esta lista será actualizada) :

*Francia*

Con motivo do día mundial contra a megaminaría (22 de xullo), o 26 de xullo, en Lussat (Creuse), zona ameazada pola extracción de ouro (permiso de Villeranges), realizarase o festival internacional No Mines Land. Detalles aquí <http://www.aldeah.org/fr/festival-international-contre-l-exploitation-miniere-no-mines-land-le-samedi-26-juillet-2014-lussat>. *México*

Mitin no anxo da Independencia na cidade de México o 22 de xullo ás 12 do mediodía . Rolda de prensa e marcha ata a Suprema Corte de Xustiza para entregar un documento apoiando o amparo da comunidade Mepa’a de Guerrero argumentando a inconstitucionalidade da lei mineira que viola os dereitos humanos e diversos tratados internacionais ratificados por México. Tamén se realizarán accións nos diferentes estados que están facendo fronte á minería.(FAO/Comcausa).

*Guatemala *

Asemblea Departamental dos Pobos de Huehuetenango -ADH-, Guatemala C.A;

*Arxentina*

Patagonia, Chubut, Trelew-Rawson. Espéranse precisións acerca das actividades a realizar.

*Perú*

Espéranse precisións acerca das actividades a realizar.

*Mezoamerica*

Movemento Mesoamericano contra o Modelo extractivo Mineiro -M4″

Máis información : http://www.movimientom4.org

Contra a criminalización dos movementos ecoloxistas e sociais

megustariadeciralgo

Viñeta de Ferrán Martín

A Plataforma Sarriana polo Río móllase para defender pacificamente o río a paisaxe, impedir a tala indiscriminada de árbores, o patrimonio de Sarria e o Camiño de Santiago.

Cun xesto solidario, ContraMINAcción quere mollarse tamén. Por iso: esiximos aos gobernantes que escoiten as súas reivindicacións e a retirada inmediata das, de momento, 35 multas que ascenden a 20.550 €.

Entendemos as multas coma unha reacción represora e caciquil, que busca acalar e reprimir a defensa pacífica do patrimonio de todos, das árbores, da natureza, do río. Unha reacción que pretende facer de calquera persoa que participe dalgún tipo de mobilización social, por moi pacífica que esta sexa, “o inimigo”,

Son esas multas un feito illado? Nin moito menos! É unha parte máis da estratexia de amedrentamento do goberno contra os colectivos sociais, e de criminalización de calquera mobilización; unha estratexia que tamén está a afectar a ContraMINAcción. Esta Rede de colectivos contra a minaría destrutiva na Galiza afronta unha multa de 400 Euros tras a numerosa e impecable manifestación levada a cabo en xuño de 2013 en Santiago de Compostela por supostas pintadas.

Desde os poderes públicos estase a levar a cabo unha auténtica campaña contra todo o que se mova, tanto por medio de medidas coercitivas e punitivas, como as multas, como por medio do control dos medios de comunicación, manipulando a realidade e intoxicando respecto ás causas, os obxectivos e o desenvolvemento pacífico das nosas mobilizacións.

Desde ContraMINAcción queremos dicir alto e claro que este tipo de medidas non nos van calar. Moi ao contrario: anímannos aínda máis, se cabe, a proseguir a nosa loita en defensa do territorio desde todos os ámbitos. Tamén na rúa. Non nos van botar dela!

O Sindicato Labrego Galego leva á fiscalía a posible prospección ilegal da mineira Erimsa en Oroso

Margarida Prieto, coordinadora da loita contra a minaría no SLG

Marga Prieto, coordinadora da loita contra a minaría no SLG

O Sindicato Labrego Galego vén de denunciar á empresa mineira Erimsa diante da Fiscalía de Medio Ambiente. Ademais, a coordinadora da loita contra a minaría salvaxe no SLG, Margarida Prieto Ledo, mantivo unha xuntanza co fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia, Álvaro García Ortiz, para falar dos feitos denunciados. Estes remóntanse ao pasado 15 de maio de 2013, cando Sindicato Labrego Galego interpuxo ante o Concello de Oroso, a Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo e a Consellaría de Industria, senllas denuncias por unha posible prospección ilegal de terras da que se fixo publicamente responsable a empresa mineira Erimsa en varios medios de comunicación.

Seguir lendo

ContraMINAcción condena e repudia asasinato de defensor do Ambiente en Honduras

 COMUNICADO
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4-
Sección Honduras

Elevamos nuestra más enérgica condena ante el espeluznante asesinato del defensor del ambiente Rigoberto López Hernández, ocurrido el 3 de mayo de este año en la comunidad de Santa Cruz, Municipio de El Níspero, Santa Bárbara, Honduras. Exigimos una pronta investigación sobre este asesinato vil y cobarde.

Seguir lendo

Informe sobre a situación das comunidades de Intag (Ecuador) ante a militarización do seu territorio para impoñer a minaría

Comisión de organizaciones defensoras de derechos humanos

y la naturaleza, para el monitoreo de la situación de la

población de la zona de Intag, provincia de Imbabura

Resumen Ejecutivo

20 de mayo de 2014

  1. Antecedentes

La comunidad de Junín y otras comunidades de la zona de Intag, desde hace 17 años han defendido su tierra y su forma de vida libre de contaminación y desplazamientos. Así, se han proclamado en defensa de sus fuentes de agua, bosques y la agricultura, como pilares fundamentales para su soberanía alimentaria y su organización económica. En consecuencia, las comunidades se han proclamado en resistencia frente a distintos proyectos mineros que han pretendido imponerse en sus tierras.

La empresa nacional minera (ENAMI), ha adquirido la concesión minera Llurimagua para la exploración, y subsiguientemente, la explotación de cobre, en la Cordillera de Toisán. Este proyecto, tiene incidencia directa en la comunidad de Junín, entre otras comunidades que se encuentran en las parroquias García Moreno y Peñaherrera, en el cantón Cotacachi, provincia de Imbabura. El proyecto ha sido transado mediante convenio con la empresa transnacional Codelco, de Chile, el 28 de noviembre de 2011.

El 10 de abril de 2014, miembros de la policía nacional detuvieron a Darwin Javier Ramírez Piedra, presidente de la comunidad de Junín, en el cantón Nanegalito. De acuerdo a los testimonios, la detención ocurre sin orden de juez competente, lo mantuvieron incomunicado durante varias horas, interrogándolo sin defensa y sin conocer la causa de su detención. Así, de manera ilegítima, la fiscalía de Cotacachi lo acusa por el supuesto delito de rebelión y sabotaje.

El 8 de mayo de 2014, la ENAMI incursionó en la zona de Intag, y en la comunidad de Junín, acompañada de la fuerza pública policial, en el marco del proyecto minero Llurimagua.

Seguir lendo

Javier Ramírez en Intag, Cotacachi, Ecuador

Solidariedade de ContraMINAcción e colectivos galegos

Colectivos galegos súmanse a solidariedade

A la cárcel por oponerse a la minería en Ecuador

En una carta de solidaridad internacional, más de 100 organizaciones sociales, ecologistas y de derechos humanos piden libertad para Javier Ramírez, presidente de la comunidad inteña de Juní.

La noticia de su detención, sucedida el 10 de abril en circunstancias y por causas aun no esclarecidas, está dando la vuelta al mundo.En la carta, adherida en un tiempo récord por organizaciones de corte muy plural y desde diversos rincones del planeta -más de 15 países además del Ecuador- se hace alusión a Javier Ramírez de Intag como un “campesino pacífico, honrado, miembro desde siempre de la comunidad Junín y que no llevaría a cabo bajo ningún concepto los actos de rebelión, sabotaje y terrorismo de los que se le acusa”. Muy por el contrario, afirman, el Sr. Ramírez ha llegado a ser junto con sus vecinos, conocido y apreciado internacionalmente por la férrea defensa que su comunidad ha venido haciendo del bosque, la biodiversidad y la naturaleza, consolidada sobre bases productivas a lo largo de los años mereciendo respeto y admiración desde muchos rincones del planeta.

La carta ha sido inmediatamente traducida a cuatro idiomas para facilitar su difusión entre todas las organizaciones amigas y solidarias con la resistencia a la minería en Intag, una zona inmensamente biodiversa y productiva.

Para las organizaciones, la detención de su compañero se produjo de manera poco clara, ya que “la orden de detención no era para esta persona” y más tarde “cambiaron el escrito registrando su nombre y número de cédula” según informó la prensa local y declaraciones de las personas presentes. Además, dicen que Ramírez ni siquiera habría estado presente en el transcurso de los leves incidentes durante la visita de unos técnicos de la Empresa Nacional Minera ENAMI, que posteriormente han dado lugar a los graves cargos que se le imputan.

Por este motivo, y considerando a Ramírez un preso político y no un “rebelde”, ni un “saboteador” o “terrorista”, la carta se dirige a las máximas autoridades, incluído el Dr. José Serrano, Ministro del Interior, por quien el acusado fue invitado a una reunión justo antes de su detención, hecho que a todos resulta muy llamativo.

Las organizaciones temen que otros miembros de la comunidad puedan llegar a ser detenidos de modo similar, es decir, sólo por estar en contra de la actividad minera en Intag. El motivo de la oposición a la minería: las destructivas consecuencias que la minería tendría para los bosques nublados, las fuentes de agua. Además, los campesinos se niegan a ser desalojados de sus lugares de vivienda. El temor no está injustificado, ya que en el pasado, varias personas de Intag han sido acusadas de delitos que no cometieron y que se originaban en actividades relacionadas con la defensa de la naturaleza. Todos fueron absueltos. Las organizaciones nacionales e internacionales sólo esperan el momento en que Javier Ramírez también lo sea.

Acceda aquí a la carta y a la lista de organizaciones e individuales que la han adherido

Adhieren coaliciones amplias de afectados por minería en el continente y en el mundo, como el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero M4, la Red Mexicana de Afectados por Minería REMA, o ContraMINAcción Red de afectados por Minería en Galicia, España. Y el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina OCMAL. Desde Ecuador, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos CEDHU, y CEDENMA, una coalición de unas 60 organizaciones ecologistas. Entre las no hispano parlantes, se encuentran algunas organizaciones como el Intag Solidarity Network de los Estados Unidos, o la Asociación Intag e.V. de Alemania que tienen vínculo directo con Intag. O Mining Watch de Canadá. Se trata de una lista interminable de grupos conocedores de lo difícil que ha sido en Intag defender el bosque, la tierra y la biodiversidad de los intereses mineros que se han sucedido a lo largo de los años, desde 1997 en que se supo de la existencia en la zona de minerales valiosos como el cobre.

Enlaces a Carta en diferentes idiomas

En español

En inglés

En Francés

Mineira estatal ecuatoriana entra a Intag e Pacto con apoio policial.

Vimos de recibir no correo de ContraMINAcción a seguinte información sobre o ocorrido a pasada semana en Ecuador:

Na mañá do pasado xoves, 8 de maio, a empresa estatal mineira de Ecuador (ENAMI-EP), entrou pola forza na zona de Intag, acompañada dun numeroso efectivo policial, coa intención de tomar o control do territorio no que se atopa un xacemento de cobre, para explotalo mediante un convenio coa empresa multinacional Codelco, de Chile.

A maioría da poboación de Intag, situado na Cordilleira de Toisán -provincia de Imbabura- fixo saber o seu rexeitamento a este proxecto desde hai máis dunha década, e continúa en resistencia para defender as súas fontes de auga, bosques, e a agricultura que sostén a súa soberanía alimentaria e constitúe o piar fundamental da súa organización económica.

Fronte esta incursión de forzas de seguridade para apoiar o proxecto mineiro, a estatal mineira publicaba na súa conta de Twitter:
“Unha entrada pacifica e co apoio da comunidade á zona de Llurimagua. Mineria Responsable”

A versión de Polibio Pérez, presidente do Consello de Comunidades da Parroquia de García Moreno en Intag é diferente:

“Esta mañá entraron arredor de 250 policías a Intag; ao momento hai 30 vehículos policiais instalados no centro poboado da comunidade de Junín, ingresaron á forzo xunto co gobernador de Imbabura, a presidenta da Xunta Parroquial de García Moreno e algunha xente de comunidades veciñas, e outra xente descoñecida que posiblemente é xente contratada, porque non a coñecemos. Unha parte da forza policial permanece na comunidade de Junín e outro tanto avanza cara a reserva comunitaria de Junín para instalar carpas nas que pretenden quedar. Arredor das 4 da tarde produciuse un atropelo a varios membros da comunidade, que foron maltratados pola forza pública, foron arrastrados e detidos.”

Entre as persoas detidas atópanse Liana Torres, esposa de Javier Ramiréz (detido a petición da empresa estatal mineira, acusado de sabotaxe e terrorismo); Mery Ramírez; Israel Pérez; Elver Perez; Chela Piedra; Ernesto Ramìrez, que foron liberados pola presión e forza organizativa da comunidade.

intag_entrada_policial

Junin, 8 de maio

Se a entrada “Pacífica” de Enami-EP e Codelco a Intag é con policías e militares, con maltrato ás comunidades, con ordes de captura a líderes e dirixentes, con acusacións de terrorismo e sabotaxe, con peticións de prisión preventiva -que se cumpren ao pe da letra- a persoas que lideraron este proceso exemplar de coidado ambiental e de construción de alternativas para o Bo Vivir, xa podemos imaxinar o que vai significar a ‘minería responsable’ anunciada por Enami-EP e Codelco.

A consigna parece ser controlar a zona noroccidental do Ecuador para que a empresa estatal realice a explotación mineira, mediante nota de prensa os habitantes de Pacto fannos saber que, desde hai dous días os habitantes das comunidades de Ingapi e Urcutambo, están mobilizadas fronte a incursión policial coa que Enami-EP entrou para tratar de socializar poa forza o proxecto mineiro que terá impactos nas Parroquias de Pacto e Gualea, en zonas declaradas como áreas protexidas polo Distrito Metropolitano de Quito para protexer as microconcas dos Ríos Mashpi, Guaycuyacu e Sahuangal.

Desde Ecuador agradecen toda difusión destes feitos.